OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa: Islamski centar Zagreb, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1, 10000 Zagreb
Tel: 01/613-7162
Web: www.islamska-zajednica.hr
E-mail: ivz.zagreb@zg.t-com.hr bilten@islamska-zajednica.hr
Radno vrijeme dežurnog imama: 08 – 16 sati svaki dan
Radno vrijeme blagajne: 08 – 16 sati svaki dan
Radno vrijeme štanda s knjigama: 08 – 16 sati svaki dan
Radno vrijeme restorana: 08 – 23 sata svaki dan