Angela Merkel i šejh El-Ezhera dr. Tajjib

U sklopu posjeta Egiptu njemačka kancelarka Angela Merkel posjetila je 3 ožujka i El-Ezher i razgovarala sa šejhom dr. Ahmedom Tajjib i članovima Mešihata. Tom prigodom rektor El-Ezhera ukazao je na tradicionalno dobre odnose Egipta i Njemačke a posebno El-Ezhera i sličnih organizacija u Njemačkoj. Šejh Ahmed posebno je naglasio human odnos Njemačke prema izbjeglicama iz Sirije koje je Njemačka prihvatila i privremeno ih udomila. Sveučilište El-Ezher izdalo je posebno priopćenje u kome se zahvalilo njemačkoj kancelarki na njenom stavu prema islamu i njenom osobnom učešću u demonstraciji u Berlinu u korist islama kao svjetske religije.

Na kraju posjeta El-Ezheru njemačka Kancelarka pozvala je rektora i šejha dr. Ahmeda Tajjiba da posjeti Njemačku. Izjavila je da će njena vlada rado surađivati s El-Ezherom u borbi protiv vjerskog i svakog drugog ekstremizma.

Tijekom susreta s članovima Mešihata Kancelarka se zanimala za učešće El-Ezhera u borbi protiv ekstremizma

Na završetku posjeta El-Ezheru Kancelarka Merkel pozvala je ovu najznačajniju islamsku organizaciju u svijetu u borbu protiv zla koje je svijet dovelo na ivicu rata obećavši punu pomoć njene zemlje