Nakon nedavne oslobađajuće presude na egipatskom sudu da nije kriv za pogibiju brojnih egipatskih vojnika i policajaca u egipatskom proljeću, bivši egipatski predsjednik Muhammed Husni Mubarek zatražio je od saudijskih vlasti dozvolu da obavi petu islamsku obvezu hadž. S obzirom na prirodu njegove bolesti Mubarek je zatražio od saudijskih vlasti da mu osiguraju obavljanje hadža pod medicinskom kontrolom. Prema pouzdanim izvorima Mubarek je saudijskim predstavnicima telefonom izjavio da mu je obavljanje hadža velika životna želja. Saudijski predstavnici obećali su mu pružiti svaku pomoć pri obavljanju hadža i rado će ga ugostiti u svojoj zemlji. Saudijci su ponudili Mubareku specijalni zrakoplov koji će ga dovesti i odvesti nakon obavljene dužnosti. Mubarekovi sinovi Džemal i Ala' izjavili su da će njihov otac obaviti hadž o svom trošku i zahvalili Saudijcima na ponudi.

Pitanje je jeli Mubarek za vrijeme dok je bio na čelu države obavio hadž, i ako nije zašto. Jesu li zatvorski i bolesnički dani religiozno i duhovno utjecali na njega i sve osobe na vlasti da shvate da je život i najmanjeg među nama vrijedan svake pažnje i brige što na veliku žalost nije briga najvećeg broja vladara arapskog i islamskog svijeta. Nekima od njih, da je živ, Muhammed alejhis-selam ne bi dopustio kajanje.