Na poziv ministra hadždža Kraljevine Saudijske Arabije, a pod visokim pokroviteljstvom kralja Selmana bin Abdulaziza Al Sauda, muftija dr. Aziz ef. Hasanović boravit će u Mekki na velikoj konferenciji koja okuplja predstavnike islamskih zajednica iz brojnih zemalja svijeta. U okviru današnjih događanja izabrana je i tema o kojoj će se govoriti, a odnosi se na hadž kao platformu mira i doprinos Kraljevine Saudijske Arabije izgradnji mira kroz hadž kao sveislamski kongres. Muftija dr. Aziz ef. Hasanović imat će priliku svojim izlaganjem podijeliti iskustva koja postoje u Hrvatskoj te razmišljanja koja bi mogla doprinijeti razvoju ove inicijative.