Na poziv ministra za islamska pitanja i da'vu Kraljevine Saudijske Arabije Nj. E. dr Saliha bin Abdul-Aziza Ali Šejha muftija dr. Hasanović sudjelovao je na konferenciji koja se održala u Džeddi od 26.-29. 12. 2017. Konferencija se održavala pod pokroviteljstvom emira Mekke Nj. E. Halida Fejsala bin Abdul- Aziza Al-Sa'uda koji je ujedno savjetnik kralja Selmana bin Abdul-Aziza Al-Sauda (sluge dvaju harema) i predsjednika Odbora za proširenje i rekonstrukciju Harema u Mekki. Središnja tema konferencije bila je „Proširenje i rekonstrukcija Harema i razvojna vizija 2030“. Temeljni zadaci jasno su postavljeni a to su: Kako olakšati svim hodočasnicima obavljanje pete islamske dužnosti i kako osuvremeniti i omogućiti većem broju ljudi da obave ovu temeljnu islamsku dužnost? Odgovoriti na ova pitanja adekvatno pokušali su najbolji stručnjaci iz oblasti više ministarstava koja su se aktivno uključila u rad ove konferencije. Tu su Ministarstvo za islamska pitanja i da'vu na čelu sa ministrom dr. Salihom Ali Šejhom, ministar za hadž i umru dr. Muhamed bin Salih Binten, ministar za financije dr. Muhamed bin Abdullah El-Džed'an, Ministarstvo prometa, Ministarstvo zdravlja i sam emir Meke Nj. E. Halid El-Fejsal. Po prvi put prikazan je javnosti strateški plan razvoja do 2030. gdje su učešće uzeli poznati inženjeri i oko 950 stručnjaka iz Saudijske Arabije. Po pozivu organizatora njima se priključilo i 27 vjerskih autoriteta iz 27 zemalja svijeta koji su mogli dati svoj doprinos iznošenjem određenih sugestija sve u cilju olakšanja obavljanja hadža i umre. Značajno predavanje na ovu temu imao je prof. dr. Mustafa Cerić umirovljeni reis-ul-ulema. Istovremeno je otvorena i izložba na kojoj su postavljene makete buduće vizije Mekke sa svim pratećim segmentima a konstatirano je da je pratećih segmenata 30. Iz svega što se moglo vidjeti da se zaključiti da postoji jedna institucionalna briga i ljubav za Harem i Kabu kao kiblu muslimana. Ljubav prema Kabi kao kibli muslimana je i ljubav prema Mekki gdje je smještena. Otuda i interes svakog muslimana za Kabu i sve što se uz nju vezuje. Muftija dr. Hasanović iskoristio je priliku te se susreo sa ministrom za islamska pitanja i da'vu dr. Salihom Ali Šejhom te mu se zahvalio na pozivu za ovu konferenciju gdje je uvršten među 27 odabranih koji je mogao vidjeti kako će izgledati Harem za 12 godina. Svakako se susreo sa ministrom hadža i ministrom financija kao i sa emirom Mekke Nj. E. Halidom Fejsalom. Koristimo ovu prigodu da se zahvalimo veleposlaniku Saudijske Arabije u Sarajevu Nj. E. Hani bin Abdullah Muminah kao i posebna zahvala vjerskom atašeu pri veleposlanstvu g. Abdul Medžidu Gajsu na pripremi odlaska i ugodnog boravka u Saudijskoj Arabiji. U pratnji muftije na konferenciji sudjelovao je i mr. sc. Omer ef. Omanović imam iz Medžlisa Pula.