Jedan od najpoznatijih znanstvenika svijeta Stephen Hawking izjavio je da ljudski rod ne može računati da će na planeti Zemlji moći duže opstati od tisuću narednih godina i da ljudski rod treba poraditi na pronalasku planeta na kojem može nastaviti živjeti. Hawking je ovo izjavio na Oxfordu u nedjelju 12. studenog. Poznati svjetski fizičar koji ima 74 godine osvrnuo se na događaje u zadnjih nekoliko desetljeća koji su za svjetsku znanost bili najplodniji u povijesti. Za ovu 2016. godinu Hawking je rekao da je svjetska fizika dala najviše rezultata. Golemi napredak koji je svjetska znanost polučila u 50 posljednjih godina učinila je svjetsku znanstvenu teoriju razumljivijom. Sretan sam ako sam svojim radom i spoznajom doprinieo tom napretkom, kazao je Hawking. Mi kao ljudski rod i dio tog velikom Svemira uspjeli smo se približiti razumijevanju tog golemog stroja i odgonetnuti brojne nepoznanice. I sami smo vidjeli koliki je napredak dosegnut slanjem u svemir teleskopa Hubble koji nam je otkrio svemir kakvoga do sada nismo poznavali.

Govoreći o tehnološkom napretku naroda Hawkin misli da će informatička revolucija omogući mnogima da spoznaju svoje osobne i društvene mogućnosti, te da bolje upoznamo svemir u kome se nalazi naša kolijevka Zemlja. Više nije pitanje hoće li, nego kada će ljudski rod biti u mogućnosti koristiti se tehnologijama koje danas prepoznajemo samo imenom, kao što je sila teže bez koje danas ne možemo otisnuti se u daleka svemirska prostranstva, tvrdi Hawking. Na kraju svoga istupa Hawking misli da ljudski rod neće moći računati više od tisuću narednih godina na život na planeti Zemlji i od sada mora tražiti planet na kome će nastaviti živjeti. Na ovu temu postoji niz kur'anskih ajeta koji bi nam mogli potanje objasniti  planet Zemlju i naš odnos prema njoj. U devetom ajetu sure Er-Rum, u 68 ajetu sure Ja-sin, u 96 ajetu sure El-Bekara, i 11. ajetu sure Fatir

Naročito je zanimljiv deveti ajet sure Er-Rum kojim Allah upozorava na prekomjerno iskorištavanje planeta zemlje kao i prekomjerna gradnja na njoj. U 11 ajetu iste sure Svevišnji kaže da je čovjeka stvoren od tvari koje ima samo na planeti Zemlji, pa se postavlja pitanje ako nađemo u Svemiru planetu na kojoj ćemo nastaviti život od koje će materije biti stvoren čovjek ili će biti od neke druge materije što podrazumijeva drugi oblik i drugu narav, a to onda nije čovjek.

U 98 ajetu sure El-Enam Svežnji kaže da je stvorio matricu čovjeka i pohranio ju na sigurnom. Ako bi ta matrica bila izmijenjena u većem ili manjem dijelu pitamo se da li bi čovjek bio onaj koga je Svevišnji stvorio po zemaljskim uvjetima.

Kur'an dopušta mogućnost da ovo čovječanstvo zamjeni drugim iste ili različite naravi. Takvu mogućnost iščitavamo u 133 ajetu sure El-Ena'm: Bog tvoj je bogat milosrđem. Ako poželi zamijenit će vas i na vaše mjesto stvoriti druge kao što je stvorio vas na ostacima onih prije vas.

U 20 ajetu sure El-Ankebut Allah potiče čovjeka da putuje po Zemlji i istražuje kako je počelo stvaranje i kako je Svevišnji sve stvorio, jer je Svevišnji kadar svakoj stvari. Očito da Svevišnji nije ni na što stavio emargo i sve je omogućio pa i to da ljudski rod napusti zemlju i kolonizira neki drugi planet. Takva zamisao tek se nazire, a dali će doći do realizacije ovisi o naporu ljudskoga roda.

muftija Ševko ef. Omerbašić